MALOWANIE KATAFORETYCZNE

Proces kataforezy to najbardziej skuteczna metoda zabezpieczania antykorozyjnego metali, która jest szeroko stosowana i wymagana  na rynku  automotive.

W połączeniu z chemicznym przygotowaniem powierzchni oraz powłoką proszkową daje doskonałą powłokę antykorozyjną. Cząsteczki farby dzięki ładunkom elektrycznym docierają do najdalszych zakamarków detali, zabezpieczając części zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz profilii zamkniętych.

W 2019 roku otworzyliśmy nowoczesną linię malowania kataforetycznego, zgodną z ideą przemysłu 4.0 , która stworzona jest do automatycznego malowania dużych, ciężkich konstrukcji spawanych oraz odlewów.

Nasza linia kataforetyczna to system 16 wanien  w których zachodzą procesy zanurzeniowe odtłuszczania, pasywacji, fosforanowania cynkowego, oxsilanowania, malowania farbą ktl, ultrafiltracji farby i na koniec polimeryzacji w piecu.

Zastosowane dwa obiegi w strefie wygrzewania doskonale pasują do jednoczesnego suszenia elementów stalowych jak i detali żeliwnych, które wymagają długiego czasu polimeryzacji.

Kataforeza to malowanie zanurzeniowe z wykorzystaniem procesu elektroforezy

Maksymalne wymiary malowanych detali: 2500x3000x1200

Maksymalna masa pojedynczego wsadu to 1200 kg

Wysoka wydajność, 25m2/wsad połączona z malowaniem gabarytów

Własne laboratorium – stabilność procesu i jakość potwierdzana badaniami

System zwiększonej odporności korozyjnej na krawędziach

Nowoczesna technologia w procesach przygotowawczych

Wykorzystanie proekologicznych rozwiązań – oczyszczalnia ścieków, rekuperacja itp.

Grubość osiągana to 15 – 45um przy odporności 1000 godzin komory solnej

Zautomatyzowana linia zgodna z ideą Przemysłu 4.0