KODEKS POSTĘPOWANIA

Dbamy o przestrzeganie, jak najwyższych standardów społecznych, etycznych i organizacyjnych, dlatego nasze relacje z klientami, dostawcami, pracownikami i lokalną społecznością są w pełni transparentne oraz oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Stale rozwijamy naszych pracowników, by zachowywali określone i wdrożone standardy postępowania we wszystkich relacjach międzyludzkich, biznesowych i społecznych.

W firmie Stelweld wiemy, że podstawą naszego sukcesu jest uczciwość i zaufanie, dlatego poważnie podchodzimy do wszelkich form łamania prawa i przepisów wewnętrznych.

Stale monitorujemy stosowanie się do ustalonych standardów, a wszelkie przypadki nieprawidłowości są traktowane poważnie i wywołują określone proceduralnie konsekwencje.

Jeśli masz obawy dotyczące działań naszych pracowników lub dostawców, które mogą wiązać się z niewłaściwym postępowaniem lub naruszeniami prawa zgłoś to poprzez bezpieczną i niezależną platformę do zgłaszania nieprawidłowości: www.sygnanet.pl/stelweld