CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE

CBR umożliwia przeprowadzenie całościowych prac badawczych istotnych parametrów różnego rodzaju elementów, podzespołów czy konstrukcji metalowych wykonanych w różnych technikach spajania metali, co wyróżnia nasz CBR w Polsce i Europie od istniejących laboratoriów badawczych, które specjalizują się w bardzo wąskich dziedzinach.

Oferta CBR to innowacyjne, całościowe bądź komplementarne wsparcie, rozpoczynające się od wstępnej analizy wymagań poprzez projektowanie, komputerowe analizy inżynieryjne, budowę prototypu, badania i testy, opracowanie technologii, aż po wdrożenie do produkcji seryjnej nowego wyrobu.

CBR umożliwia również przeprowadzenie szerokiej gamy badań, testów, analiz w jednym miejscu, dzięki czemu skróci się czas badań i całego cyklu wdrożeniowego co jednocześnie wpłynie na minimalizację kosztów.

Centrum Badawczo Rozwojowe Stelweld gwarantuje najwyższą jakość usług badawczo – projektowych dzięki:

Zapraszamy do współpracy.