DLACZEGO STELWELD?

MOTYWUJEMY

Za dobre wyniki oferujemy atrakcyjny bonus w postaci premii. Każdego roku nasi pracownicy mogą również liczyć na dodatki świąteczne.

INWESTUJEMY W ROZWÓJ

Dofinansowujemy kursy językowe. Umożliwiamy udział w szkoleniach i konferencjach.

AWANSUJEMY

Promujemy awanse wewnętrzne. Około 50% naszej kadry specjalistów i kierowników zostało wybranych dzięki rekrutacji wewnętrznej.

ZABEZPIECZAMY PRZYSZŁOŚĆ

Oferujemy pakiety ubezpieczeniowe o bardzo korzystnych warunkach świadczeń dla pracowników i ich najbliższych.

DOFINANSOWUJEMY POSIŁKI

Dofinansowujemy posiłki dla naszych pracowników.

INTEGRUJEMY

Integrujemy dofinansowując wyjazdy działowe, organizując konkursy międzywydziałowe i rodzinne oraz spotkania świąteczno-noworoczne. Wspieramy również lokalną społeczność.

DZIAŁAMY CHARYTATYWNIE

Wspieramy akcje dobroczynne.

PROMUJEMY AKTYWNOŚĆ

Uczestniczymy i finansujemy wydarzenia sportowe.