Kontakt

STELWELD SP. Z O.O.

ul. Inżynierska 34

55-220 Jelcz-Laskowice

Polska

NIP 912-179-50-32

Regon 020153372

BDO 000057206

KRS 0000243535

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kapitał zakładowy 1 150 000 PLN