Fundusze Europejskie

Stelweld kładzie szczególny nacisk na ciągły rozwój i ulepszanie wydajności, dlatego też pozyskaliśmy Fundusze Europejskie na unowocześnienie naszej linii produkcyjnej, a także na badanie i rozwój, w tym na budowę Centrum Badawczo – Rozwojowe.

Zapraszamy do zapoznania się z projektami i zgłaszania się do realizacji przedsięwzięć

Zakończenie Projektu - dotacja POIR 2014-2020

Z przyjemnością informujemy, że zakończony został projekt związany z utworzeniem Centrum Badawczo – Rozwojowego, który ma na celu wprowadzenie innowacji produktowych w sektorze środków transportu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1. dotyczący wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój 2014-2020.

– 10.12.2020 – podpisanie umowy z Ministerstwem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

– 31.12.2022 – zakończenie realizacyjnej części projektu

– 01.01.2023 – rozpoczęcie prac badawczo rozwojowych

Oferta CBR to innowacyjne wsparcie rozpoczynające się od analizy wymagań poprzez projektowanie, komputerowe analizy inżynieryjne, budowę prototypu, badania i testy, opracowanie technologii, aż po wdrożenie do produkcji seryjnej nowego wyrobu. Nasze Centrum umożliwi również przeprowadzenie szerokiej gamy badań, testów, analiz w jednym miejscu, dzięki czemu skróci się czas badań i całego cyklu wdrożeniowego.

Dotacja POIR 2014-2020

Mamy przyjemność poinformować, że firma Stelweld Sp z o.o. w dniu 10.12.2020 podpisała z Ministerstwem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej umowę o dofinansowanie w ramach działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu wprowadzenia innowacji produktowych w sektorze środków transportu”.

Podstawowym celem projektu na poziomie strategicznym jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki zyskaniu przewagi technologicznej. Możliwe to będzie dzięki bezprecedensowym, w kontekście przedsiębiorstwa działającego w branży złożonych konstrukcji spawanych w Polsce, nakładom na zbudowanie i wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego.

W ramach projektu Spółka prowadzić będzie badania na konstrukcjach wykorzystywanych w środkach transportu. Powstanie CBR umożliwi rozwój w obszarze opracowywania nowych konstrukcji, wykonywania analiz MES oraz testów wytrzymałościowych i zmęczeniowych.

Dzięki nowatorskiemu podejściu w doborze materiału i sposobie łącznia przewiduje się uzyskanie korzyści w postaci zmniejszenia wagi konstrukcji przy zachowaniu jej wytrzymałości w warunkach zautomatyzowanego procesu produkcji. Realizacja inwestycji oraz agendy badawczej zaplanowana jest na lata 2021-2027. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 36 900 000,00 PLN. Maksymalna wysokość dofinansowania nie przekroczy 7 500 000,00 PLN.

Z przyjemnością będziemy informować Państwa o postępach i kolejnych etapach realizacji projektu.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe - POIR 2014-2020

W ramach prowadzonego przez nas projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w celu wprowadzenia innowacji produktowych w sektorze środków transportu” upubliczniliśmy Zapytanie Ofertowe 02-POIR-0101-ZO dotyczące dostawy centrów obróbczych w ilości trzech sztuk.

Projekt jest realizowany w ramach działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie Ofertowe dostępne jest na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/57926

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe - POIR 2014-2020

W ramach prowadzonego przez nas projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w celu wprowadzenia innowacji produktowych w sektorze środków transportu” upubliczniliśmy Zapytanie Ofertowe 01-POIR-0101-ZO dotyczące wykonania robót budowlanych w zakresie Inwestycji polegającej na budowie Centrum Badawczo – Rozwojowego przy ul. Inżynierskiej 34, 55-220 Jelcz-Laskowice.

Projekt jest realizowany w ramach działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie Ofertowe dostępne jest na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/54396

Czytaj więcej

Dotacja RPO WD – czerwiec 2009

 1. Informacja o otrzymaniu dofinansowania.
 2. Zapytanie ofertowe – maszyna do cięcia laserem 2D/3D.
 3. Informacja o wyborze maszyny do cięcia laserem 2D/3D.
 4. Zapytanie ofertowe – Taktowa linia do malowania proszkowego.
 5. Informacja o wyborze dostawcy.
Czytaj więcej

Dotacja RPO WD – grudzień 2008

 1. Informacja o otrzymaniu dofinansowania.
 2. Zapytanie ofertowe – roboty spawalnicze.
 3. Korekta zapytania ofertowego – roboty spawalnicze RPO WD grudzień 2009.
 4. Informacja o wyborze dostawcy. 
 5. Oferty pracy.
 6. Zapytanie ofertowe – programu do projektowania i sporządzania dokumentacji technicznej i konstrukcyjnej.
 7. Informacja o wyborze dostawcy.
 8. Zapytanie ofertowe – uniwersalne numeryczne centrum obróbcze.
 9. Informacja o wyborze dostawcy.
Czytaj więcej