ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Idea Zrównoważonego Rozwoju opiera się na trzech filarach ESG:
środowisku, społeczeństwie oraz ładzie korporacyjnym definiując nasze działania dziś z myślą o jutrze.

W ramach zagadnień środowiskowych skupiamy się na klimacie, dlatego:

Cele strategii ESG Stelweld

W naszej organizacji koncentrujemy się na realizacji celów wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które są najbardziej spójne z naszą działalnością i na realizację których mamy największy wpływ.

W ramach zagadnień społecznych z myślą o naszych pracownikach i społeczności lokalnej:

W ramach zagadnień ładu organizacyjnego koncentrujemy się na zarządzaniu, przejrzystym raportowaniu i wartościach organizacyjnych, dlatego: