FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,
w ramach prowadzonego przez nas projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w celu wprowadzenia innowacji produktowych w sektorze środków transportu” upubliczniliśmy Zapytanie Ofertowe 02-POIR-0101-ZO dotyczące dostawy centrów obróbczych w ilości trzech sztuk.

Projekt jest realizowany w ramach działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie Ofertowe dostępne jest na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/57926

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,
w ramach prowadzonego przez nas projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w celu wprowadzenia innowacji produktowych w sektorze środków transportu” upubliczniliśmy Zapytanie Ofertowe 01-POIR-0101-ZO dotyczące wykonania robót budowlanych w zakresie Inwestycji polegającej na budowie Centrum Badawczo – Rozwojowego przy ul. Inżynierskiej 34, 55-220 Jelcz-Laskowice.

Projekt jest realizowany w ramach działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie Ofertowe dostępne jest na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/54396

Dotacja POIR 2014-2020

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, że firma Stelweld Sp z o.o. w dniu 10.12.2020 podpisała z Ministerstwem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej umowę o dofinansowanie w ramach działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu wprowadzenia innowacji produktowych w sektorze środków transportu”.

Podstawowym celem projektu na poziomie strategicznym jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki zyskaniu przewagi technologicznej. Możliwe to będzie dzięki bezprecedensowym, w kontekście przedsiębiorstwa działającego w branży złożonych konstrukcji spawanych w Polsce, nakładom na zbudowanie i wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego.

W ramach projektu Spółka prowadzić będzie badania na konstrukcjach wykorzystywanych w środkach transportu. Powstanie CBR umożliwi rozwój w obszarze opracowywania nowych konstrukcji, wykonywania analiz MES oraz testów wytrzymałościowych i zmęczeniowych.

Dzięki nowatorskiemu podejściu w doborze materiału i sposobie łącznia przewiduje się uzyskanie korzyści w postaci zmniejszenia wagi konstrukcji przy zachowaniu jej wytrzymałości w warunkach zautomatyzowanego procesu produkcji. Realizacja inwestycji oraz agendy badawczej zaplanowana jest na lata 2021-2027. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 36 900 000,00 PLN. Maksymalna wysokość dofinansowania nie przekroczy 7 500 000,00 PLN.

Z przyjemnością będziemy informować Państwa o postępach i kolejnych etapach realizacji projektu.

Dotacja RPO WD – czerwiec 2009

 1. Informacja o otrzymaniu dofinansowania, treść w załączniku
 2. Zapytanie ofertowe – maszyna do cięcia laserem 2D/3D, treść w załączniku
 3. Informacja o wyborze maszyny do cięcia laserem 2D/3D, treść w załączniku
 4. Zapytanie ofertowe – Taktowa linia do malowania proszkowego, treść w załączniku
 5. Informacja o wyborze dostawcy, treść w załączniku

Dotacja RPO WD – grudzień 2008

 1. Informacja o otrzymaniu dofinansowania, treść w załączniku
 2. Zapytanie ofertowe – roboty spawalnicze, treść w załączniku
 3. Korekta zapytania ofertowego – roboty spawalnicze RPO WD grudzień 2009, treść w załączniku
 4. Informacja o wyborze dostawcy, treść w załączniku
 5. Oferty pracy, treść w załączniku
 6. Zapytanie ofertowe – programu do projektowania i sporządzania dokumentacji technicznej i konstrukcyjnej, treść w załączniku
 7. Informacja o wyborze dostawcy, treść w załączniku
 8. Zapytanie ofertowe – uniwersalne numeryczne centrum obróbcze, treść w załączniku
 9. Informacja o wyborze dostawcy, treść w załączniku

STELWELD SP. Z O.O.

ul. Inżynierska 34
55-220 Jelcz-Laskowice
Polska

NIP 912-179-50-32

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

Masz pytania lub wątpliwości? Zadzwoń do nas lub napisz.