Wybierz pliki
Size limit for each file is 100 MB

  Administratorem danych osobowych jest STELWELD Sp. z o.o. z siedzibą w Miłoszycach, ul. Dziuplińska 19, 55-230 Jelcz-Laskowice. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu koniecznym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, zawarcia w przyszłości umowy oraz w prawie usprawiedliwionym celu administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne celem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych ich poprawienia jak również prawo do żądania usunięcia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Wpisz rozwiązanie działania, aby udowodnić, że nie jesteś robotem.

  captcha

  W trosce o zapewnienie najwyższej jakości usług firma Stelweld stosuje poniższe standardy, certyfikaty i normatywy

  ISO 14001:2015

  ISO 9001:2015

  ISO/IATF 16949:2016

  EN ISO 3834-2:2005

  EN 15085-2:2007

   

  Środowisko

  Dbałość o środowisko naturalne jest jedną z głównych wartości, na której opiera się nasza organizacja. Troska o otoczenie jest dla nas tożsama z realizacją postulatów polityki jakości. Wysoka jakość pracy przekłada się na niskie marnotrawstwo, najwyższa jakość wyrobów to ich dłuższy cykl życia. Z tego wynika mniejsze zużycie surowców oraz mniejsza ilość wykonanych procesów. Nasze zaangażowanie w tym obszarze potwierdza posiadanie certyfikatu ISO 14001:2004. Tym samym polityka środowiskowa i polityka jakości są dla nas priorytetami w równym stopniu.

  Rynek motoryzacyjny stawia przed nami szczególne wymagania. Aby im sprostać zdecydowaliśmy się na wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO/TS 16949:2009. Procedurę wdrożenia przeprowadziliśmy w 2012 r. prace nad certyfikacją zajęły 5 miesięcy i zostały zwieńczone sukcesem potwierdzonym przez audytorów TUV.

  W oparciu o obowiązujące standardy ISO/TS 16949:2009 i 1401:2004 stworzyliśmy spójny, jednorodny System Zarządzania Jakością . Został on recertyfikowany w 2013 roku.

  Rozwój naszej firmy, oraz pojawiające się możliwości ekspansji w nowe segmenty rynku skłoniły nas do podjęcia decyzji o wprowadzeniu zasad normy EN 15085-2:2007 (najwyższego poziomu CL1) oraz EN ISO 3834-2:2007. Spełnienie wymogów obowiązujących w branży kolejowej jest niepodważalnym dowodem na osiągnięcie najwyższych standardów wykonywanych prac.

   

  Polityka Jakości

  Świadomi spoczywającej na nas odpowiedzialności, chcąc zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom oraz najwyższy poziom obsługi klientom, restrykcyjnie realizujemy i przestrzegamy zasad polityki jakości.

  Gwarancją zachowania należytych standardów produkcji i świadczonych usług jest Zintegrowany Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Pracujemy w oparciu o wytyczne w nim zawarte od lipca 2004 roku.     

                                                                                                                                                                                                                                         

  Kontrola Jakości

  Personel w dziale kontroli jakości posiada wszelkie wymagane kwalifikacje oraz narzędzia konieczne do prowadzenia ustawicznych procesów monitorowania wyników naszej pracy.

  Standardowe działania kontrolne podejmowane w celu bieżącego procesu produkcji to:

  • badania VT1 i VT2 – testy wizualne – odbiór spoin;
  • badania PT1 i PT2 – testy penetracyjne;
  • badania MT1 i MT2 - badania magnetyczno-proszkowe;
  • badania radiologiczne;
  • badania ultradźwiękowe UT1 i UT2;
  • pomiary charakteru i wymiarów;
  • badania twardości, połysku, i grubości lakieru;
  • badania wizualnej kosmetyki wyrobu;
  • sprawdzanie kompletacji wyrobu gotowego.

  Spełnienie wymagań geometrycznych jest weryfikowane pomiarami współrzędnościowym ramieniem pomiarowym firmy CimCore serii STINGER II oraz CimCore model 7535 przy użyciu oprogramowania Power INSPECT.

   

  Deklaracja

  policy

   

  Certyfikaty

  16494
  3834
  15085
  9001
  14001
  icon3  PLIKI DO POBRANIA
  • Ogólne Warunki Zakupu - OWZ_PL
  • Ogólne Warunki Sprzedaży - OWS_PL

  TELEFON:

  +48 71 318-84-56

  E-MAIL

  biuro@stelweld.com.pl

  sales@stelweld.com.pl

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Masz pytania lub wątpliwości? Zadzwoń do nas lub napisz.

  Copyright 2015 Stelweld,
  Realizacja: Agencja reklamowa 3motion