Recruitment process

PRZEŚLIJ CV

Możesz to zrobić nawet wtedy gdy w aktualnych ofertach pracy, nie znajdziesz ogłoszenia odpowiadającego Twojemu profilowi.

SELEKCJA NADESŁANYCH ZGŁOSZEŃ

W celu znalezienia najlepszego kandydata, przeglądamy i analizujemy wszystkie aplikacje które zostały do nas wysłane (w tym także te znajdujące się w bazie potencjalnych kandydatów).

ROZMOWA REKRUTACYJNA

Na rozmowę rekrutacyjną zapraszamy kandydatów, którzy w możliwie jak największym stopniu spełniają oczekiwania zawarte w ofercie pracy. W rozmowie uczestniczy przełożony działu do którego prowadzona jest rekrutacja i pracownik działu personalnego. W przypadku wybranych stanowisk administracyjnych, kandydat może zostać zaproszony również na drugą rozmowę rekrutacyjną.

ZAKOŃCZENIE PROCESU REKRUTACJI

Telefonicznie lub mailowo informujemy kandydatów o podjętej decyzji. Wybranemu kandydatowi przedstawiamy warunki zatrudnienia.

WITAMY NA POKŁADZIE !

Zależy nam, aby nowi pracownicy jak najszybciej odnaleźli się w firmowym otoczeniu. W tym celu przygotowaliśmy dla pracowników cykl szkoleń i poradnik zawierający kluczowe informacje na temat warunków i zasad obowiązujących w firmie Stelweld.

JAK PRZEBIEGA ROZMOWA REKRUTACYJNA?

Czytaj więcej