ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,w ramach prowadzonego przez nas projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w celu wprowadzenia innowacji produktowych w sektorze środków transportu” upubliczniliśmy Zapytanie Ofertowe 02-POIR-0101-ZO dotyczące dostawy centrów obróbczych w...

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,w ramach prowadzonego przez nas projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w celu wprowadzenia innowacji produktowych w sektorze środków transportu” upubliczniliśmy Zapytanie Ofertowe 01-POIR-0101-ZO dotyczące wykonania robót budowlanych w...