Szanowni Państwo,
w ramach prowadzonego przez nas projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w celu wprowadzenia innowacji produktowych w sektorze środków transportu” upubliczniliśmy Zapytanie Ofertowe 02-POIR-0101-ZO dotyczące dostawy centrów obróbczych w ilości trzech sztuk.

Projekt jest realizowany w ramach działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie Ofertowe dostępne jest na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/57926