Szanowni Państwo,
w ramach prowadzonego przez nas projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w celu wprowadzenia innowacji produktowych w sektorze środków transportu” upubliczniliśmy Zapytanie Ofertowe 01-POIR-0101-ZO dotyczące wykonania robót budowlanych w zakresie Inwestycji polegającej na budowie Centrum Badawczo – Rozwojowego przy ul. Inżynierskiej 34, 55-220 Jelcz-Laskowice.

Projekt jest realizowany w ramach działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie Ofertowe dostępne jest na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/54396