Browse files
Size limit for each file is 100 MB

    Administratorem danych osobowych jest STELWELD Sp. z o.o. z siedzibą w Miłoszycach, ul. Dziuplińska 19, 55-230 Jelcz-Laskowice. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu koniecznym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, zawarcia w przyszłości umowy oraz w prawie usprawiedliwionym celu administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne celem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych ich poprawienia jak również prawo do żądania usunięcia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    Wpisz rozwiązanie działania, aby udowodnić, że nie jesteś robotem.

    captcha

    W dniu 17.12.2019 Burmistrz Jelcza-Laskowic, Wicestarosta Powiatu, Dyrektor Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza, Zarząd Stowarzyszenia Lakiernictwa Przemysłowego (SLP) oraz przedstawiciele Zarządu Stelweld Sp. z o. o. podpisali list intencyjny, który jest przyczynkiem do utworzenia klasy patronackiej kształcącej przyszłych lakierników i spawaczy.